Thiềm Thừ

Cóc Thiềm thừ cõng bắp cải đá màu mang đến điềm lành E054

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) cõng bắp cải bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 18cm x 21cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa: linh vật số 2 về chiêu tài tác lộc, giữ tài lộc, mang lại điềm lành

Thiềm thừ tọa Mẫu đơn bên đào tiên đá màu giàu sang phú quý E159

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tượng hoa mẫu đơn bên trái đào và ông thiềm thừ (cóc ba chân), bằng bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 28cm x 18cm x 33cm + Khối lượng : 4.1kg + Ý nghĩa : Biểu tượng cho giàu sang

Thiềm thừ đá xanh, đế gỗ xoay tác lộc giữ tài E083

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân), đế gỗ xoay, bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 18cm x 21cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa: linh vật số 2 về chiêu tài tác lộc, giữ tài lộc, mang lại điềm lành

Cóc Thiềm thừ trên gậy như ý đá màu giữ tiền giữ bạc B038

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) trên gậy như ý bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 7cm x 16cm + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa: nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang điềm lành cho